Violetta Zavgorodnyaya

Psychosomatology doctor
Завгородная

First Category Psychotherapist, Psychoanalyst in the training of the International Psychoanalytical Association (IPA)

She has practiced psychotherapy since 2003.

  • Psychoanalyst in the training of the International Psychoanalytical Association
  • leader of the training program on psychoanalytic psychotherapy of children and adolescents (USP)